top of page

Časopis Kardiologická revue 

Časopis Kardiologická revue – Interní medicína vychází od roku 1999 (původní název Kardiologická revue). Od roku 2014 je časopis rozšířen o internistickou část.
Časopis je uveřejněn je excerpován v databázích SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus.
V současné době vychází v elektronické podobě.

spinar-1.jpg

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

I. interní kardioangiologická klinika 
LF MU a FN u sv. Anny v Brně 

vitovec-1.jpg

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

I. interní kardioangiologická klinika 
LF MU a FN u sv. Anny v Brně 

bottom of page