top of page

Časopis

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Web: csnn.eu

Oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a na Slovensku, jimiž jsou: Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Slovenská neurologická společnost SLS, Slovenská neurochirurgická společnost SLS a Společnost dětské neurologie ČLS JEP.

Je veden prestižní redakční radou, publikuje původní práce, přehledové články, krátká sdělení, kazuistiky, komentáře, personálie, doporučené postupy.

Časopis je impaktovaný, recenzovaný, indexovaný ve světových databázích. V rámci anglické mutace je část abstraktů článků překládána do čínštiny.

Roman_herzig.jpg

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

.

care comm-18.6.2021-16.jpg

Mgr. Lucie Simonidesová

Odpovědná redaktorka

mobil: 737 287 515
e-mail: lucie.simonidesova@carecomm.cz

HoLa.jpg

Jan Laitl

Obchodní zastoupení

mobil: 725 778 001
e-mail: jan.laitl@carecomm.cz

Chcete se dozvědět více o časopisu?

bottom of page