top of page

Časopis
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a na Slovensku, jimiž jsou: Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Slovenská neurologická společnost SLS, Slovenská neurochirurgická společnost SLS a Společnost dětské neurologie ČLS JEP.

Je veden prestižní redakční radou, publikuje původní práce, přehledové články, krátká sdělení, kazuistiky, komentáře, personálie, doporučené postupy.

Časopis je impaktovaný, recenzovaný, indexovaný ve světových databázích. 

Roman_herzig.jpg

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

.

care comm-18.6.2021-16.jpg

Mgr. Lucie Simonidesová

Odpovědná redaktorka

mobil: 737 287 515
e-mail: lucie.simonidesova@carecomm.cz

HoLa.jpg

Jan Laitl

Obchodní zastoupení

mobil: 725 778 001
e-mail: jan.laitl@carecomm.cz

Chcete se dozvědět více o časopisu?

Chcete si časopis předplatit?

bottom of page