top of page

Časopis Česká gynekologie

Česká gynekologie je oficiální časopis České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka a informace o současném stavu a vývoji této oblasti medicíny doma a v zahraničí, dále publikace původních studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností.

Časopis je veden prestižní redakční radou, má vysoký kredit díky recenzovaným textům.

Radovan_Pilka.jpg

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika
LF UP a FN Olomouc

.

Jan_vodicka_edited.jpg

Zástupkyně vedoucího redaktora
MUDr. Alexandra Šinská

Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

.

care comm-18.6.2021-14.jpg

Pavla Hrabcová

Odpovědná redaktorka

care comm-18.6.2021-10.jpg

Ing. Kateřina Michnová

Obchodní zastoupení

Chcete se dozvědět více o časopisu?

bottom of page