top of page

Časopis Česká gynekologie

Oficiální časopis České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

 

Je veden prestižní redakční radou, publikuje původní práce, výběr kazuistik, souhrnné referáty, v krátkých přehledech aktuality ze zahraničního písemnictví, zajímavá sdělení pro praxi a výběr z referátů přednesených na tuzemských i zahraničních konferencích a sjezdech.

 

Časopis je impaktovaný, recenzovaný, indexovaný ve světových databázích.

Radovan_Pilka.jpg

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika
LF UP a FN Olomouc

fotka.JPG

Zástupkyně vedoucího redaktora
MUDr. Alexandra Šinská

Porodnicko-gynekologická klinika

LF UP a FN Olomouc

care comm-18.6.2021-14.jpg

Pavla Hrabcová

Odpovědná redaktorka

care comm-18.6.2021-10.jpg

Ing. Kateřina Michnová

Obchodní zastoupení

Chcete se dozvědět více o časopisu?

Chcete si časopis předplatit?

bottom of page