top of page

Časopis
Klinická onkologie

Oficiální časopis České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenské onkologické společnosti SLS. Zabývá se onkologickou problematikou v celé šíři – především oblastí klinického výzkumu, prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění.


Je veden prestižní redakční radou, články prochází nezávislou recenzí a jsou opatřeny identifikátorem DOI (snadná dohledatelnost).


Časopis je indexován ve světových databázích – MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus.

ko_doc-fait_casopis.jpg

Vedoucí redaktor

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Klinika operační onkologie
Masarykův onkologický ústav, Brno

.

ko_prof-svoboda_casopis.jpg

Výkonný redaktor

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav, Brno

.

care comm-18.6.2021-18.jpg

Ing. Petra Polsen

Odpovědná redaktorka

mobil: 605 274 825
e-mail: petra.polsen@carecomm.cz

HoLa.jpg

Jan Laitl

Obchodní zastoupení

mobil: 725 778 001
e-mail: jan.laitl@carecomm.cz

Chcete se dozvědět více o časopisu?

Chcete si časopis předplatit?

bottom of page