top of page

Časopis Rozhledy v chirurgii

Časopis České chirurgické společnosti ČLS JEP.


Rozhledy v chirurgii jsou celostátní odborný měsíčník České chirurgické společnosti ČLS JEP, do něhož mohou přispívat čeští i zahraniční lékaři všech chirurgických profesí články v českém, slovenském a anglickém jazyce.
Přináší originální i přehledové práce z oblasti klinické i experimentální chirurgie a kazuistiky. Časopis publikuje zprávy z kongresů, referuje o nových knihách, oznamuje odborné konference a další aktuality. Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v oboru.


Časopis je indexován ve světových databázích – MEDLINE/PubMed, EBSCO,
SCOPUS, Elsevier, Bibliographia Medica Čechoslovaca.

prof. Liška.jpg

Vedoucí redaktor
prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Chirurgická klinika 
LF UK a FN Plzeň

NiJa_edited.jpg

Odpovědná redaktorka a obchodní zastoupení
Mgr. Simona Dorňáková

Chcete se dozvědět více o časopisu?

Chcete si časopis předplatit?

bottom of page